From the Bimah: Rabbi Pivo

Vayigash    12-14-18

Miketz   12-7-18

Vayeisheiv   11-30-18

Vayishlakh    11-26-18

Vayeitzei   11-16-18

Toldot   11-9-18

Chayei Sarah    11-2-18

Vayera    10-25-18

Lekh Lekha   10/18/18

Noah  10/12/18

Bereshit   10/5/18

Chol HaMoed Sukkot   9/28/18

Sukkot    9/21/18

Vayeilek  9/14/18

Nitzvaim  9/7/18

.Ki Teizei  8/24/18

Shoftim  8/17/18

Parshat Re’eh

Ekev   8/3/18

Mattot   7/13/18

Pinchas  7/6/18

Balak  6/29/18

Hukkat   6/22/18

Korakh  6/15/18

Shelakh Lekha 6/8/18

Beha’alotkha   6/1/18

Naso    5/25/18

Bemidbar   5/18/18

Behukotai   5/11/18

Emor     5/4/18

Aharei Mot-Kedoshim   4/27/18

Tazria Metzora    4/20/18

Shemini    4/13/18

Shabbat/Pesakh VIII   4/6/18

Shabbat and Passover    3/30/18

Tzav    3/23/18

Vayikra   3/16/18

Vayakhel/Pekudei    3/9/18

Ki Tisa     3/2/18

Tetzaveh/Zakhor    2/23/18

Terumah    2/16/18

Mishoatim   2/9/18

Beshalakh   1/26/18

Torah Thoughts Bo 1/19/18

Va’era    1/12/18

Vayigazh    12/22/17

Miketz     12/15/17

Vayeisheiv         12/8/17

Parshat Vayishlach 12/1/17

Parshat Vayeitzei, 11/24/17

Parshat Toldot, 11/17/17

Parshat Chayei Sarah, 11/10/17

Parshat Vayera, 11/3/17

Parshat Lekh Lekha, 10/27/17

Parshat Noach, 10/20/17

Parshat Bereishit, 10/13/17

SHEMINI ATZERET, 10/12/17

SUKKOT, 10/5/17

YOM KIPPUR, 9/30/17

Parshat Ha’azinu, 9/22/17

ROSH HASHANAH, 9/20/17

Parshat Nitsavim & Vayelekh, 9/15/17

Parshat Ki Tavo, 9/8/17

Parshat Ki Teitzei, 9/1/17

Parshat Shoftim, 8/25/17

Parshat Re’eh, 8/18/17

Parshat Ekev, 8/11/17

Parshat Va’etchanan, 8/4/17